C

Rekommendationer

2009-07-29

Spontant omdöme
Usel s k kundservice. Alla verkar köra sina egna "race" helt utan någon form av sammanlänkande punkt. Rekommenderar förbättring på den interna logistiken.
T ex. Vem har ansvaret över alla de interna enheterna? Finns det överhuvud taget någon överordnad som har det ansvaret? Läs mer
gillar detta
1