Anna A

Rekommendationer

Anna A

2018-11-09

Insamlad av företaget
Jag tycker det var lite ostrukturerat och rörigt och att tydliga rubriker kan användas på ett stort blädderblock. Tex rubrik Medvetande-andning och sen punktvis det som är viktigt att tänka på.
Rubrik Hjärtstartare och punktvis vad som är viktigt att tänka
på.
Kursläraren utstrålade mycket energi och hade mycket kunskap
men pedagogiken kan förbättras tycker jag. Läs mer
gillar detta
Anna A

2017-05-17

Insamlad av företaget
Jag fick hjälp med att montera en ljuslist ovanpå ett gammalt skåp. Allt fungerade bra, inga problem överhuvudtaget. Läs mer
gillar detta
1