Ingrid B

Rekommendationer

2017-08-31

Insamlad av företaget
Som okunnig o lite oengagerad bilägare är jag beroende av att kunna känna förtroende för den bilverkstad jag anlitar. Jeab har t ex avrått mig från att lägga mer pengar på ett rostigt gammalt skrälle, har gjort ekonomiskt försvarbara reparationer o serviceåtgärder. Jag är m a o en nöjd kund. Läs mer
gillar detta
1