Kjell S

Rekommendationer

2017-10-05

Spontant omdöme
Sen vår begärde vi offert och efter utvärdering gentemot två andra entreprenörer lades en order med ett avtal som innebar att arbetet skulle vara utfört under september. I slutet av augusti kontaktades vi av Götalands Tak och dom erbjöd sig påbörja arbetet samma vecka. Acceptans gavs. Onsdag morgon kl 8 påbörjades montering av ställning där hänsyn togs om underlag genom utlägg av plattor under varje ben i ställningen. Under arbetets gång tillkom personal och container varefter arbetet med avklädning av taket påbörjades. Snabbheten och effektiviteten beundrades av oss. Kafferast och lunch gjordes diskret enär vi aldrig varseblev dessa. Materiel levererades allteftersom det behövdes och distributören "Lotta" som framförde långt fordon med kran och med stor skicklighet förstärkte resultatet, förstod vi var en tillgång till flytet i arbetet. Torsdag kl 17 var arbetet klart och området städat. Någon enstaka spik har senare hittats, plockats upp och sår i gräsmattan reparerats. Plåtarbeten utfördes på plats varför försening ej uppstod på grund av underentreprenör.
Personalen visade sig positiv och strålade vilket fick oss att känna att man trivdes med sitt arbete och arbetsgivare.
Veckan efter arbetets utförande kom fakturan och den speglade den givna offerten och ordern exact.
Vi kan och vill rekommendera detta företag som genom god arbetsledning och personal, där alla behärskade sin del i kedjan, genomförde vårt uppdrag att reparera fuktgenomslag i det gamla takvirket, lägga ny papp, regla och lägga ut nya takpannor, montera nya plankor som målats på plats samt ersätta all plåt mot nytt för luftning, skorsten och stuprör.
Småländsk företagaranda präglar Götalands Tak. (Gnosjö-andan)
Vi önskar Götalands Tak Plåt & Måleriservice AB all lycka i framtiden och Er framgång är given.
Vi rekommenderar presumtiva kunder detta företag.
Marie-Louise & Kjell Sivander Läs mer
2017-10-10 Götalands Tak Plåt & Måleriservice svarar Kjell S
Tack snälla Kjell för det fina omdömet!

Med vänliga hälsningar Robert Kvarnfjärd
Götalands Tak Plåt & Måleriservice gillar detta
1