Monika S

Rekommendationer

2017-11-29

Insamlad av företaget
Det var en bra utbildning som skapade
goda förutsättningar för att klara uppgiften som handledare. Bra att delta i kursen tilllsammans med den som ska handledas. Bemötandet var gott och levde väl upp till våra förväntningar. Läs mer
gillar detta
1