Mikael J

Rekommendationer

2018-01-04

Spontant omdöme
Stadsnätsbolaget anlitar en firma som heter OptoCorp för markprojektering. Denna firma är ej möjlig att kontakta annat än via mail. De har skickat ut förslag på fiberdragning över befintliga avlopp och markvärmeledningar. Trots upprepade försök att kontakta dem för att diskutera en lösning, som inte resulterar i allvarlig påverkan på mark och tomt, så har ingen kontakt kunna erhållas. Nu hotar de med lantmäteriförrättning pga att vi inte "kommer överens" . Ett enkelt telefonsamtal hade kunnat resultera i en smidig lösning för alla men det verkar som att OptoCorp har bestämt sig för att spara några kronor på grävningen men att det sedan förstör markant för markägaren bryr de sig inte om.
Stadsnätsbolaget är ansvarig för val av underleverantörer. Noterbart är även hur bråttom de har att kräva in den första delsumman för installationen och att det sker ca 1,5 år innan planerat slutdatum. Om ni går på ett möte med stadsnätsbolaget och de påstår att det tar ca 6 månader så är det bara innan första räkningen kommer. Läs mer
gillar detta
1