Lars S

Rekommendationer

2018-06-14

Spontant omdöme
Filmning (.och spolning) av spillvattenavlopp inför förstärkning av fastigheten mot sättning.
Mycket trevligt bemötande.
Höga förväntningar av genomförande (och resultat) som mycket väl uppfylldes. Läs mer
gillar detta
1