Marcus L

Rekommendationer

2018-11-20

Spontant omdöme
De skulle sprutmåla om våra Marbodalsköksluckor. Efter att de ansåg att de var klara, så visade det sig att överskåpsluckorna har kraftiga krackeleringar, tejpbitar övermålade på täcksidor, märken efter att luckor/högskåpsdörrar legat på pallbockar. Kanterna på flera luckor var ej täckta med färg. De detaljer de inte kunde sprutmåla, skulle de använda roller så resultat blev 95% av sprutmålat. De använde penslar så det är penseldrag på detaljer bredvid sprutmålade detaljer. Har haft dem här 2 ggr för att åtgärda, men de har inte gjort det de skulle. Var noga med att kontrollera deras arbete. Läs mer
gillar detta
1