Per N

Rekommendationer

2019-05-29

Insamlad av företaget
Handledarutbildning.
Bra upplägg av utbildningen.
Enligt min uppfattning kan kursen kortas av med en timme och ändå uppnå samma resultat. Läs mer
gillar detta
1