Selvana K

Rekommendationer

2019-09-21

Insamlad av företaget
Bemötandet var mycket bra och brandutbildningen var givande Läs mer
2019-10-17 Mikael Söderberg svarar Selvana K
Tack Selvana för att du tog din tid att lämna dina synpunkter på utbildningen vilket är mycket värdefullt för oss.
Mikael Söderberg
Mikael Söderberg gillar detta
1