ELIN L

Rekommendationer

2019-12-05

Spontant omdöme
Jag var elev hos Nockeby trafikskola under en period innan jag valde att byta. Anledningen till detta byte var på grund av antalet körlektioner jag tänktes behöva.

När jag började hos Nockeby hade jag kört en del, inte mycket, men jag hade koll på grunderna. Allt som jag testade under lektionerna blev jag godkänd på så inget behövde göras om. Trots detta ansåg min lärare att jag efter 5 dubbellektioner var ca 13 till ifrån en uppkörning. Detta utan att behöva göra om ett enda moment. Hela utbildningen verkar alltså vara planerad att kräva ca 15-20 dubbellektioner. Jag valde här att lita på min magkänsla som sa att jag var betydligt närmare ett körkort än 13 dubbellektioner till. Detta resulterade i att jag valde att testa en annan körskola. Efter en testlektion sa min körledare att jag kunde klara det på ca 3-6 dubbellektioner och jag tog det efter att ha använt 3 lektioner på den nya trafikskolan. Hade jag varit kvar hos nockeby trafikskola hade det kostat mig ungefär 14000 mer att ta körkort än det faktiskt krävdes.

Jag skriver detta för att jag tycker att det är viktigt att veta. Vi som elever har möjlighet att jämföra skolor med varandra och i mina ögon kändes det under all kritik att de rekommenderade 13 dubbellektioner till när det i själva verket krävdes 3. Läs mer
2019-12-06 Nockeby Trafikskola svarar ELIN L
Elin,
Vi tackar för dina synpunkter även om det förstås är hemskt tråkigt att höra att du upplevt det på det sättet du beskriver. Men genom att du skriver detta kan vi utvecklas och arbeta på att vara tydligare vad gäller skolprov/privata prov.
Vi anar att det är ett missförstånd gällande just detta som ligger till grund för det hela som vi kommer att förklara nedan:

Den rekommendationen vi ger när det talas om prov är för att gå igenom samtliga (15) moment som ingår i utbildningsplanen för körkort behörighet B. När läraren gör en bedömning beräknas nuvarande kunskaper, icke-påbörjade moment samt utbildningskontroll mm in i detta. Det är stor skillnad på att boka prov privat och via skola, där det senare innebär att vi måste få möjlighet att godkänna dig på samtliga moment och det kräver förstås lektioner därefter. Däremot hade vi kunnat vara tydligare i att förklara detta och att det privata alternativet hade passat dig bättre, där finns inga krav utan vi kör det du önskar och du är själv ansvarig för att ha genomgått alla moment, på hemmaplan eller via oss.

Självklart KAN man klara ett prov redan efter 1, 4 eller 24 lektioner. Men vi arbetar inte med chansningar, vi arbetar för att man skall ha en bra utbildning i samtliga moment och detta kräver tid. Men som sagt, vi är väl medvetna om att det finns en massa elever som väljer att chansa exempelvis på annan ort och kan ha tur. Det är ingenting vi vill stå bakom utan vi utbildar från 1-15 om man vill använda sig av vår bil vid prov. Vi har heller aldrig sagt att du inte skulle klara ett prov, men vi utbildar för lång sikt - för att alla ni elever och medtrafikanter skall ha hälsan i behåll.
Så kortfattat: Man kan klara ett prov på mindre än vad vi rekommenderat, det är inte det som är syftet överhuvudtaget. Tråkigt att du tycket att vår bedömning är "under all kritik" men förklaringen är som tidigare nämnt att vi utbildar för en långsiktig, ansvarstagande, riskmedveten körning och utbildar inte för att ni enbart ska klara ett prov om 30-50min.

Du valde själv att avsluta utbildningen, men inte med de skäl du angivit här. Vi väljer att inte kommentera din enskilda utbildning i detta svar men önskar du få en utförligare förklaring får du gärna kontakta oss!

Vi hoppas att du förstår att de lektioner du tagit hos oss har lett något trots allt, att den andra skolan gav en lägre bedömning exempelvis då du utvecklat de kunskaperna hos oss sedan innan.

Grattis till körkortet, ta väl hand om det och dig själv!
Nockeby Trafikskola gillar detta
1