Mikael P

Rekommendationer

2019-12-12

Verifierad kund
Han kändes samlad och saklig.
Han började med en lägesbild/bakgrund varför försäljningen var aktuell i just vårt fall, vilket kändes bra. Läs mer
Magnus D gillar detta
1