Karl Mattias N

Rekommendationer

2019-12-16

Verifierad kund
Jag vill varna för denna skola, som är en del av scientologirörelsen. "Studietekniken" Applied Scholastics, som skolan använder sig av, är helt ovetenskaplig och bygger på Scientologins grundare L Ron Hubbards doktriner. Scientologerna är motståndare till psykiatrin, som de tror konspirerar för att ta över makten och störta människorna i fördärvet. De tror till exempel att neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis adhd inte existerar. Istället tror de att alla inlärningssvårigheter kan botas med studietekniken, vilket får konsekvensen att dessa barn far illa i studemaskolan.

Mitt råd till dig som förälder är att du googlar ordentligt på skolan i dags och kvällspress innan du sätter ditt barn där, och inte utgår från att det skolan skriver om sig själv stämmer. Läs mer
2020-05-28 Studemaskolan svarar Karl Mattias N
Tack för dina synpunkter. Här kommer fakta om oss: Vi är precis som den kommunala grundskolan, en ickereligiös skola som välkomnar alla livsåskådningar och erkänner allas lika värde. Vi avstår därför att kommentera religioner eller deras syn på olika områden. All vår verksamhet följer skollagen. I det ingår förutom undervisningen en fullgod elevhälsa - med tillgång till kurator, skolsyster, skolpsykolog och skolläkare - som alla andra skolor i Sverige. De allra flesta föräldrar och barn trivs jättebra med oss. I Stockholms stads årliga brukarundersökning har vi varje år placerat oss väl över genomsnittet. Vi har genomgående visat mycket goda resultat i vår verksamhet. Se mer på vår hemsida: www.studema.se
gillar detta
1