Camilla S

Rekommendationer

2021-03-05

Insamlad av företaget
Bra och personligt bemötande.
Utbildning hade allt man kunne förvänta sig med tanke på pandemin.
Färre deltagare gav utrymme att fråga vid osäkerhet och få en mer dynamisk kontakt sinsemellan. Läs mer
2021-03-05 Peter J svarar Camilla S
Tack för feedback! Det är stora fördelen med mindre grupper att det finns både mer fysiskt utrymme och tid för frågor och funderingar.
gillar detta
1