Attefallshus Sverige AB

1.0 / 5 i betyg — 2 rekommendationer

2019-03-01

Spontant omdöme
Ej trovärdig byggnadsentreprenör /leverantör. Kan ej leverera i tid och levererar inte produkter enl. skriven kontrakt.
Rättar inte till påpekade felaktigheter i byggnaden och felaktiga installationer på el, vvs och bygg.
Byggnaden blev aldrig nyckelfärdig levererad och kostnaden på byggnaden och grundarbeten blev inte alls enl. kontraktet.
En annan entreprenör behövde anlitas att åtgärda skador på tomtmark och felaktigheter på byggnaden. Läs mer
gillar detta