Philita

3.5 / 5 i betyg — 8 rekommendationer

2019-05-30

Spontant omdöme
Tar upp konsumenttjänstlagen angående offert och prissättning. Mer info finns på https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumenttjanstlagen/, samt www.lagen.nu

* En offert är ett juridiskt bindande dokument. Offerten blir bindande för den som lämnar den i samma ögonblick som den kommer fram till mottagaren. Mottagaren blir bunden av det eventuellt kommande avtalet först då denne lämnar ett antagande svar på offerten - en accept.
* Du som kund ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Om ni inte har avtalat om pris ska du betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.
* Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.
* Säljaren har rätt till pristillägg om hen har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att säljaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.


Jag får en offert av Philita AB i december 2018. Offerten är baserad på prospekt, bilder från visning och telefonsamtal eftersom jag ännu inte flyttat in i lägenheten.

I januari 2019 ser Philita AB lägenheten "live" och offerten ändras inte (jag frågar, via mail 190110).

En vecka efter påbörjat arbete (190302) får jag en delfaktura av Philita AB. Delfakturan stämde inte alls med offerten (fruktansvärt mycket dyrare) och arbetet var långt ifrån färdigt. Jag har inte fått någon information om att priset skulle ha ändrats men har varit mycket tydlig både i ord och skrift med att min budget är extremt snäv och kan inte överskrida offererat pris. Philita AB förklarar att orsaken är att arbetet tog längre tid än vad han först uppskattat i offerten. Jag avbryter det pågående arbetet och har två förslag till Philita AB:

1: Arbetet avslutas halvfärdigt och då får de betalt för halva jobbet (plus 15% enligt konsumenttjänstlagen).
2: Arbetet på de saker som har påbörjats avslutas av Philita AB, men då ska det i detalj uppges vad slutsumman blir.

Philita AB valde alternativ 2. Vi enas skriftligt och i detalj om total slutsumma för projektet innan det fortgår (via mail 190305).

När arbetet är klart skickar Philita AB en slutfaktura baserad på det vi kom överens om. I denna faktura betalas även det extraarbete (som inte ingick i den ursprungliga offerten, december 2018) och de extratimmar det tagit, enligt överenskommelse 190305. Jag godkänner arbetet och betalar (190315).

Philita AB har flertalet gånger efter detta kontaktat mig och vill ha mer betalt än det vi kom överens om 190305. Två gånger har Philita AB sagt att de ska komma hem till mig!? för att diskutera extra betalning, trots att allt är betalt och klart enligt avtal. Läs mer
2019-06-25 Philita AB svarar Kim Andrea B
Jag informerade redan i dec 2018 att det kommer inte bli några överraskningar, vi loggar alla timmar på ditt fönster, så du kan följa arbetet dag för dag.

På samma sätt som i lägenheten där du träffade oss alla, i dec 2018.
Du har själv direkt till målarna lagt på spackling av väggar och tak, som jag tänkte att vi skulle tala om, på plats då vi ses. (inte på nätet)
Själva målningen och snickeriet låg inom offerten eller hur ? (se vår logg) och då var du mycket nöjd med arbetet.

Skickat: den 27 mars 2019 & den 27maj 2019
Hej Kim,
Min offert var från dec 2018 på en lägenhet jag inte sett, och du skulle med hjälp av din pappa och mamma fixa väggarna.

Jag tänkte vi kunde träffas i din lägenhet i närtid, någon gång efter 18 tiden.

Från Philita: Adam, Krystian och Philip
Från Lägenheten: Kim, din pappa? din mamma? din jurist? någon ?
Fungerar det någon dag för er, ge mig gärna några datum ?
gillar detta