Starta 60 dagar kostnadsfritt

Kundomdömen på Reco - 3 sätt du nu kan verifiera ett företags trovärdighet

För att du som besöker Reco.se ska känna dig trygg, och för att företagare ska kunna visa upp sina riktiga kunders omdömen, har vi sett till att vara helt transparenta med varifrån omdömet kommer och vilken relation som personen som skrivit omdömet har till företaget. Här går vi igenom tre sätt att verifiera trovärdigheten i ett omdöme.
 
 

På Reco har vi under många år jobbat hårt för att säkerställa trovärdigheten av omdömen som skrivs på vår plattform. För snart 5 år sedan införde vi BankID, där den som ska lämna omdöme måste identifiera sig för att kunna publicera ett spontant omdöme om ett företag. De spontana omdömena som vi inte har möjlighet att kontrollera kundrelationen till, har vi valt att kalla för “okontrollerat omdöme” – men tack vare BankID kan vi alltid säkerställa att det finns en verklig person med en riktig identitet bakom omdömet.

Vi ser till att underlätta för dig som besöker Reco.se och säkerställer att personerna som skriver omdömen om företag, bevisligen har en kundrelation till företaget. Detta uppnår vi med hjälp av digital insyn i företagens affärssystem. Detta gör att det inte finns någon tvekan om att den som lämnar omdömet är kund till företaget. Omdömet blir då ett “Omdöme från verifierad kund”.
 

Här nedan redovisar allt i tre enkla steg - hur du verifierar ett företags omdömen på Reco.se.

Detta ska du leta efter på Reco när du vill säkerställa att omdömet är en trovärdig källa

 
Vi vet att det är svårt att lita på allt som skrivs på nätet, därför har vi valt att publikt visa upp hur varje enskilt företag har fått in sina omdömen – genom att sammanställa det du behöver veta för att utvärdera omdömenas trovärdighet.
 

3 sätt att säkerställa trovärdigheten i företagens omdömen:

 
  1. Trovärdighet

  2. Vilka ber företaget om ett omdöme?

  3. Insyn och kontroll

 

1. Trovärdighet 

På företagets Reco-sida, ser du vilken nivå av trovärdighet företaget har. Har företaget “mycket bra” betyder det att vi kan verifiera kundrelationerna bakom omdömena genom att företaget integrerat sitt affärssystem med Reco – företaget blir då “verifierat företag”. Våra samtliga nivåer av trovärdighet redovisas enligt följande:

Ej verifierad 

Företaget har inte bekräftat sin Reco-sida eller aktivt samlat in några omdömen. Reco kan inte heller koppla omdömena till företagets faktiska kunder.

OK

Reco anser att företaget har en okej trovärdighet utifrån möjligheten att verifiera kundrelationen samt andelen tillfrågade kunder.

Bra

Reco anser att företaget har en bra trovärdighet utifrån möjligheten att verifiera kundrelationen samt andelen tillfrågade kunder.

Mycket bra

Reco anser att företaget har en mycket bra trovärdighet utifrån möjligheten att verifiera kundrelationen samt andelen tillfrågade kunder.

2. Vilka ber företaget om ett omdöme?

Det finns tyvärr de företag som väljer att inte be alla sina kunder om att lämna ett omdöme. Av olika anledningar betyder det helt enkelt att företaget väljer bort att skicka ut en inbjudan om att skriva ett omdöme efter avslutad affär. Därför redovisar vi numera en mer rättvis bild av företaget, för att inte bara nöjda kunder ska få en inbjudan. Så här läser du av trovärdigheten i omdömena på Reco.se:

Ingen aktiv insamling

Företaget är inte självt aktivt på Reco. Omdömen kommer från användare som själva sökt upp företaget. Reco identifierar den som lämnar omdöme med BankID men vet inget om kundrelationen till företaget.

Bjuder in utvalda kunder

Företaget har ett kostnadsfritt konto och kan tillfråga ett fåtal kunder om ett omdöme, därför är sannolikheten inte så hög att betyget är rättvisande.

Majoriteten av sina kunder

Företaget har åtagit sig att bjuda in majoriteten av sina kunder till att lämna ett omdöme på Reco. Därför är sannolikheten ganska hög att omdömet är rättvisande. 

3. Insyn och kontroll

Kanske vår tydligaste kategorisering av hur företag väljer att jobba med Reco. Precis som starten belönar vi de företag som öppet och transparent delar all data med Reco, för att vi på ett trovärdigt sätt kan presentera hur omdömena samlas in från varje företag.

Reco har ingen insyn

Företaget är listat på Reco för att kunna få kundomdömen. Reco kan dock inte verifiera att omdömena kommer från riktiga kunder

Reco har viss insyn

Företaget har möjlighet att ladda upp kundlistor till Recos mjukvara för att bjuda utvalda kunder att skriva ett omdöme

Reco har full insyn

Reco har tillgång till företagets affärssystem så att Reco kan verifiera att omdömena kommer från företagets riktiga kunder. 

 

Olika omdömen som kan visas på Reco

 

Nu har du verktyg att verifiera ett företags trovärdighet. Väl inne på omdömena kommer du att se tre typer av olika omdömen, vilket speglar hur företaget har fått in sina omdömen. Nedan förklarar vi de olika omdömena - så att du vet hur du ska läsa dem.

Okontrollerat omdöme

Personen bakom omdömet har sökt fram företaget på Reco, verifierat sig med BankID och lämnat ett omdöme. OBS: Reco kan verifiera identiteten på personen som har lämnat omdömet, men vi kan inte med automatik verifiera att det är en kund till företaget.

Omdöme från inbjuden kund

Företaget har tagit ut en kundlista från sitt affärssystem och skickat ut en omdömesinbjudan via e-post eller SMS till sina kunder. Företag som aktivt bjuder in sina kunder att lämna ett omdöme har enligt avtal med Reco åtagit sig att be majoriteten av sina kunder om ett omdöme efter levererad produkt eller tjänst. Det innebär att du som kund skall förvänta dig att få en inbjudan via e-post eller SMS om du väljer att göra affär med företaget i fråga.

Omdöme från verifierad kund

Företaget har en integration och därmed en automatisk insamling av omdömen via sitt affärssystem där vi kan verifiera att det är en kund till företaget. Det innebär att du som kund automatiskt skall få en inbjudan via e-post eller SMS om du väljer att göra affär med företaget i fråga.

Dök det upp andra funderingar?

 

Förhoppningsvis så blev det mycket klarare för dig och du fick svar på dina frågor eller funderingar om omdömena på Reco. Skulle det dock vara så att du fortfarande har funderingar så är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.

Är du här som egen företagare och vill börja samla in omdömen, på ett trovärdigt sätt? Kontakta oss genom att fylla i formuläret via länken, så berättar vi gärna mer!

Kom igång med kundomdömen  Du får möjlighet att prova helt kostnadsfritt under 60 dagar Starta här

Senaste inlägg

Visa alla
Intervju med Eddie på El-fast i Göteborg: Vikten av hög service och öppen feedback från sina kunder
Intervju med Brandfast: 2000 kundomdömen på Reco – vittnar om pålitlighet och hög kvalitet