Cookiepolicy

Inledning

Vi, Reco Sverige AB (”Bolaget”), använder cookies på vår webbsida och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Bolaget. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än Bolaget.

Vilka specifika cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

I tabellen nedan specificeras de cookies som vi använder på vår webbsida, tillsammans med information om varaktighet och vem som hanterar cookien.

Cookie Syfte Samlas personuppgifter in? Om ja, vilka? Varaktighet Hantering
PLAY2AUTH_SESS_ID Hantera inloggad läge på reco.se Nej Vår cookie som skapas av ramverket
PLAY_SESSION Hantering av sessionen på reco.se Nej 90 dagar Vår cookie som skapas av ramverket
www.facebook.com För att kunna logga in på reco.se med Facebook login Nej session Tredje part
pl Används för att registrera att en enhet eller webbläsare loggat in via Facebook-plattformen Nej 90 dagar Tredje part
sb Identifierar webbläsaren i autentiseringssyfte vid inloggning Nej 2år Tredje part
datr Identifierar webbläsare av säkerhetsskäl och för webbplatsintegritet, inklusive för kontoåterställning och identifiering av konton som eventuellt utsatts för intrång för Facebook Nej 2 år Tredje part
c_user Används i samband med cookien xs för att autentisera din identitet för Facebook Vet ej 90 dagar Tredje part
xs Används i samband med cookien c_user för att autentisera din identitet för Facebook Nej 90 dagar Tredje part
fr Facebooks primära annonscookie, används för att leverera, mäta coh förbättra relevansen för annonser. Nej 90 dagar Tredje part
_ga Används för att kunna särskilja användare i Google Analytics Nej 2 år Tredje part
_gid Används för att kunna särskilja användare i Google Analytics Nej 24h Tredje part
_gat Används för hantera anrop mot Google Analytics Nej 1 minut Tredje part
AMP_TOKEN Innehåller en token som kan användas för att hämta ett client id hos analytics för tex hantering av opt out i Google Analytics Nej 30 sekunder till ett år Tredje part
__utma Innehåller information om användare and sessioner hos Google Analytics Nej 2 år från set / update Tredje part
__utmt Används för hantera anrop mot Google Analytics Nej 10 minuter Tredje part
__utmb Innehåller information sessioner och besök hos google analytics Nej 30 från set / update Tredje part
__utmc Hanterar om användaren var i en ny session eller besök i Google Analytics Nej I slutet av webclientens session Tredje part
__utmz Innehåller information i Google Analytics om hur användaren kommit till din sida Nej 6 månader från set / update Tredje part
__utmv Inneåller information om extra parametrar som man sätter för en användare i Google Analytics Nej 2 år från set / update Tredje part
__hs_opt_out Hanterar opt out för Hubspot Nej 2 år Tredje part
__hs_do_not_track Hanterar om informtaion ska skickas till Hubspot Nej 2 år Tredje part
__hs_testcookie Säkerställer om besökaren tillåter cookies Nej session Tredje part
hs_ab_test Ser till att visa samma version för en användare i ett A/B test Nej session Tredje part
hs_lang_switcher_choice Ser till att tillhandahålla vilket språk sidorna ska visas på för användaren Nej N/A Tredje part
_key Hantering av sidor som kräver login Nej N/A Tredje part
hs-messages-is-open (TTL 30 minutes) Hanterar om chatten är öppen eller inte Nej 30 min Tredje part
hs-messages-hide-welcome-message (TTL 1 day) Välkomstmeddelande Nej 1 dag Tredje part
__hstc Används för att spåra användare i Hubspot Nej 2 år Tredje part
hubspotutk Används för att följa användarens Hubspot identitet Nej 10 år Tredje part
__hssc Hanterar information om sessioner Nej 30 min Tredje part
__hssrc Hanterar om en session är ny eller gammal när man startar om sin browser Nej Session Tredje part
messagesUtk För att känna igen användare som använder chatten Nej N/A Tredje part
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID skapas när ett mål skapas i VWO Nej 100 dagar Tredje part
_vis_opt_test_cookie Säkerställer om besökaren tillåter cookies för VWO Nej Session Tredje part
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi Säkerställer att användaren får samma version av testet med VWO Nej 100 dagar Tredje part
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude Skapas om en användare inte ska vara med i ett test Nej 100 dagar Tredje part
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split Skapas vid ett split test Nej 100 dagar Tredje part
_vis_opt_s Hanterar om en användare är en återkommande användare i ett test Nej 100 dagar Tredje part
_vis_opt_out Hanterar användare som inte är med i ett test Nej 10 år Tredje part
EXPERIMENT ID Hanterar vilket test och mål det rör sig om Nej 100 dagar Tredje part
_vwo_uuid unikt id som genereras för användaren Nej 100 dagar Tredje part
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi Kontrollcookie som hanterar de olika varianterna i ett test Nej 100 dagar Tredje part
_hjClosedSurveyInvites Hanterar en hotjar undersökning Nej 365 dagar Tredje part
_hjDonePolls Sätts när en användare har slutfört en undersökning för att inte få samma undersökning igen Nej 365 dagar Tredje part
_hjMinimizedPolls Sätts när en användare har minimerat en undersökning för att undersökningen ska vara minimerad under hela vistelsen Nej 365 dagar Tredje part
_hjDoneTestersWidgets Sätts när en användare har slutfört en Recruit User Testers widget för att inte få samma undersökning igen Nej 365 dagar Tredje part
_hjMinimizedTestersWidgets Sätts när en användare har minimerat en Recruit User Testers widget för att undersökningen ska vara minimerad under hela vistelsen Nej 365 dagar Tredje part
_hjIncludedInSample Hanterar vilka information om användaren Nej 365 dagar Tredje part

Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare.

Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna cookie policy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbsida.