Användarvillkor för webbsöktjänsten Reco

I nedanstående texter benämns företaget Reco Sverige AB som "vi/oss". Med "Reco" eller "sajten" menas webb- & mobilsöktjänsten Reco.se. Dessa Användarvillkor gäller från och med den 1 januari 2013. Vi ber dig observera att du genom att registrera dig som medlem av sajten Reco.se accepterar de villkor som vi satt upp för vår sajt och som förklaras nedan.

1. Så här uppför man sig på Reco.se

Reco brinner för mänskligt samarbete, informationsfrihet och nytänkande. Reco är en objektiv, levande söktjänst för utvärdering av företag. Reco står för det sanna och sätter användarens åsikter i centrum.

Även om du och dina åsikter är viktiga för oss, får du inte göra precis vad som helst. För allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser mot vad som står i detta dokument kan vi varna medlemmen och/eller radera rekommendationer/medlemskonto. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Vill du göra en anmälan av någon användare som du tycker bryter mot reglerna? Skicka in din anmälan till kundtjanst@reco.se

Vi vill uppmärksamma på att rekommendationer som innehåller personliga påhopp kan leda till ansvar enligt reglerna om förtal i brottsbalken. Exempel på vad som kan utgöra förtal är om du påstår att en person är brottslig eller skriver nedlåtande kommentarer om en viss person. Undvik därför att skriva nedvärderande uttalanden om enskilda individer, direkt eller indirekt. Om du vill beskriva en händelse är det bättre att referera till företagets representanter i generell mening, t.e.x: "Jag tycker att vissa servitörer på ”Restaurangen XY” är ohyfsade och dryga."

Eller:
"Ledningen på företaget XY är inte att lita på. I förra veckan lovade de att…" Förtal gäller bara i förhållande till människor, det är inte möjligt att förtala en juridisk person. Kom ihåg att det alltid är du som skriver en rekommendation som ansvarar för innehållet i densamma. Tips för hur man skriver bra och givande rekommendationer finns här.

2. Allmänna regler

Reco kan komma att radera rekommendationer som strider mot gällande lagar och de riktlinjer som beskrivs i det här dokumentet.

Publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten.

Du får inte använda Reco.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. trakasserier, kedjebrev eller intrång i upphovsrättsskyddat material. Du får inte posta information som innehåller känsliga personuppgifter såsom information om en individs ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa och sexualliv.

Du får inte posta falska rekommendationer eller fler rekommendationer under flera användarnamn. Ditt konto på Reco.se måste överensstämma med ditt riktiga förnamn och efternamn. Endast första bokstaven i ditt efternamn kommer vara synligt för andra användare.

En rekommendation ska beskriva din personliga upplevelse, eller någon i din absoluta närhet, exempelvis person i samma hushåll eller någon i din kärnfamilj. En rekommendation kan inte baseras på vad du kan ha hört om ett företag via hörsägen. En rekommendation ska vara en beskrivning av er verkliga kundupplevelse hos företaget.

Det är inte tillåtet att skriva omdömen om det företag du är anställd på. Eller har varit anställd på.

Att vid något tillfälle genomföra ett köp eller att försöka köpa en tjänst eller en produkt från ett företag definierar vi som kund. Om kunden sedermera ändrar sig och vill häva köpet är denne fortfarande att betrakta som kund enligt vår definition. Reco.se kan komma att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företaget som kan styrka att du varit kund hos företaget du rekommenderar. Rekommendationer ska inte heller vara baserade på konflikter med nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Uttalanden om anställningsvillkor eller liknande uttalanden om tidigare arbetsgivare är därför inte tillåtna på Reco. I de fall ett företag ger reco.se kontaktuppgifter i syfte att få hjälp att samla in fler recos, så tas möjligheten att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företag bort. Företaget ifråga ansvarar för att listan med kontaktuppgifter som förmedlas till reco.se är korrekt och innehåller företagets tidigare kunder.

Det är inte heller relevant att beskriva vad privatpersoner som jobbar på ett visst företag väljer att göra på sin fritid. Irrelevanta rekommendationer eller rent nonsens hjälper inte våra läsare och kommer därmed att raderas från sajten.

Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som regelbrott. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

Du får inte använda Reco.se som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junkmail, spam eller kedjebrev. Därutöver är det förbjudet att promota eller på annat sätt hålla fram andra företag än det som sidan faktiskt handlar om. Därmed är det inte tillåtet att hålla fram eller nämna en konkurrerande verksamhet i sin rekommendation om ett specifikt företag.

Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare medlemsinformation.

Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller upphovsrättsskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.

Alla försök till datorintrång i Reco.se:s system polisanmäls.

Det är förbjudet att skriva rekommendationer för att i ett senare skede söka ekonomisk vinning i utbyte mot att radera sin rekommendation. Om en medlem som har skrivit en rekommendation söker ekonomisk kompensation för att radera sin rekommendation kommer Reco att radera rekommendationen. Det är inte tillåtet för företag att utge ersättning till kunder för att de ska skriva rekommendationer om företaget, detta för att det är viktigt att de rekommendationer som folk skriver är av egen fri vilja där de inte har ekonomisk vinning för att svara eller på annat sätt vara partisk i sin bedömning av företaget.

3. Rättigheter du ger oss

Genom att registrera dig som medlem hos Reco.se samtycker du till vår hantering av dina personuppgifter.

Att vara Medlem hos Reco.se är helt gratis.

När du registrerar dig som medlem måste du ange din e-post adress, alternativt verifiera ett giltigt tredjepartskonto (så som t.ex. Facebook). För att ditt medlemskap ska aktiveras måste du logga in enligt instruktioner som e-postas till dig direkt efter registrering (gäller ej tredjepartskonton). Din e-post adress visas aldrig när du postar rekommendationer hos oss.

Du har ingen rätt att använda Reco.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd. Naturligtvis har företagare rätt att i sin egen medverkan använda funktionerna i kommersiellt syfte, t ex besvara rekommendationer, informera om nyheter och erbjudanden.

Näringsidkare eller anställda på ett företag som skriver rekommendationer om sitt eget eller ett konkurrerande företag får inte använda sig av felaktiga påståenden eller liknande om sin egen eller någon annans verksamhet. Sådana rekommendationer kan vara att anse som otillbörlig marknadsföring och leda till ansvar enligt marknadsföringslagen.

Du ansvarar för och skall ersätta skada som vi förorsakas genom att du bryter mot våra Användarvillkor. Medlem ska hålla Reco Sverige AB skadelös för krav från tredje man samt ersätta eventuella kostnader.

Vi har rätt att skicka information om Reco.se och om våra samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Användaren kan tacka nej till framtida utskick genom att avregistrera sig i utskicket.

Vi har också rätt att kontakta dig för att informera dig om att någon vänt sig till Reco.se med klagomål rörande en rekommendation du harskrivit. Vi tar emellertid endast sådan kontakt i informationssyfte och tar inte på något sätt ställning till eventuellt brottsligt innehåll i den aktuella rekommendationen. 4. Användaruppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Även om du som användare givit oss ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter prioriterar vi alltid skyddet av den information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Din personliga integritet är viktig för oss. Men lika viktigt är det att du inte utger dig för att vara någon annan än den du är, eller uppträder under falskt namn när du skriver om ett företag du har varit kund hos. Företaget kommer ju inte att kunna placera kunden med det falska namnet och kommer därför att kräva att uppgifterna om dem stryks, med hänvisning till att de inte skrivits av en av deras kunder. Det är därför viktigt att du använder ditt eget förnamn och efternamn (även om efternamn bara visas som initial) på Reco.se och att du inte använder en bild som föreställer någon annan än dig själv.
Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser.

Vi loggar genom vår webbleverantör IP-adresser för statistiska analyser såväl som för statistikunderlag till annonsörer. I de fall då medlem missköter dig på det sätt att polisanmälningar görs har Reco Sverige AB rätt att ta till rättsliga åtgärder mot medlem, samt överlåta registrerade uppgifter, ip-nummer osv. till polismyndighet, åklagare och/eller part som har väckt talan i domstol. Nämnda uppgifter lämnas endast ut direkt till polismyndighet, åklagare och/eller part som har väckt talan i domstol på begäran från dessa och endast i de fall polisanmälan upprättats och förundersökning om brott har inletts eller för det fall ett rättsligt förfarande har inletts.

Vi använder så kallade cookies. Detta för att kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, för att automatiskt fylla i olika formulär osv. Detta för att underlätta för användaren vid återbesök och för att vi ska kunna föra korrekt statistik. Med hjälp av cookies kan du också nyttja autoinloggning på Reco.se.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av denna funktion i din webbläsare, vilket dock minskar funktionaliteten på Reco.se. Hur du stänger av cookies-funktionen framgår av den hjälp som finns i din webbläsare.

Vi vill särskilt informera dig som är användare av vår sajt samt dig vars personuppgifter behandlas på vår sajt, att Personuppgiftslagen ger dig rätten att efter begäran kostnadsfritt en gång per år få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information inkluderar tex vilka av dina uppgifter som behandlas, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka tredje parter som uppgifterna har lämnats ut. En sådan begäran ska göras skriftligen och skickas till info[at]reco.se eller till postadressen Reco.se, 112 85 Stockholm.

Vi strävar självklart efter att hålla våra användarregister så korrekta och uppdaterade som möjligt. Om du vill uppdatera eller ändra dina personuppgifter kan du [antingen införa tillägg och ändringar direkt genom att gå in på min profil efter att du loggat in på Reco.se eller genom att kontakta Reco.se på we[at]reco.se .

För det fall att du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen ber vi dig att kontakta oss så att vi kan rätta till detta. Du når oss lättast på info[at]reco.se. Vi kommer så snart vi mottagit din begäran att rätta, blockera eller utplåna felaktiga personuppgifter och personuppgifter som inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Reco.se ansvarar inte för och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats. 5. Copyright och andra immateriella rättigheter

Om inget annat anges innehar Reco Sverige AB rättigheterna till allt material på denna webbplats. Materialet får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan att Reco Sverige AB:s eller vederbörande rättighetshavare lämnat sitt uttryckliga medgivande till detta. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Reco är ett registrerat varumärke. Ensamrätten till varumärket hindrar såväl medlem som tredje man från att använda varumärket utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Vi ansvarar inte för och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats.

6. Ändrade villkor

Vi har alltid rätt att ändra de allmänna Användarvillkoren för Reco.se. Vi uppmanar därför alla användare att med jämna mellanrum gå in på Användarvillkoren för att se om eventuella ändringar skett.

7. Erbjudanden på Reco.se

Betalning kan endast ske med bank-, betal- eller kreditkort som är kopplade till Visa eller MasterCard. Inga extra avgifter tillkommer. Hanteringen av kortuppgifter sker hos vår samarbetspartner PayEx, en PCI-certifierad betalväxel. Samtliga transaktioner hos PayEx är krypterade med högsta möjliga säkerhet och Reco.se ser aldrig köparens kortuppgifter.

Distans- och hemförsäljningslagens (2005:59), nedan kallad Distansavtalslagen, regler för ångerrätt gäller för ditt köp av erbjudander. Det innebär att du har en lagstadgad rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mottagit erbjudandet via e-mail och sms . Denna ångerrätt gäller emellertid inte för köp av erbjudande som avser inkvartering, transport, servering/catering eller kulturevenemang, idrottsevenemang eller annan liknande fritidsaktivitet, då detta är undantaget i 2 kap 3 § Distansavtalslagen. Givetvis förutsätter ångerrätten i Distansavtalslagen att du inte löst in erbjudandet hos Recos samarbetspartner. Du behöver aldrig ange skäl till att du ångrar ditt köp. Om delar av erbjudandet har utnyttjats kommer resterade belopp inte att återbetalas.

Köp kan endast ske via Reco.ses webbplats. Vi accepterar inte köp via telefon, fax eller mejl. Vi förbehåller oss rätten att logga kundens IP-nummer vid köp. Erbjudandet kan endast utnyttjas i sin helhet vid ett tillfälle. Det är varken möjligt att återfå erbjudandet eller delar av det som kontanter eller att spara den för framtida användning. Erbjudandet kan inte heller kombineras med andra rabatter om inte detta uttryckligen har angetts. Erbjudandet är personlig och kan inte delas på flera om detta inte uttryckligen har angetts. Läs även noga de separata villkoren som gäller för varje specifikt erbjudande. Inköpt voucher gäller i sex månader framåt från inköpstillfället.

Samtliga priser är angivna i SEK inkl. moms.

8. Övrigt

Som du säkert redan förstått blir rekommendationer som du lägger in på Reco.se offentliga för andra användare och besökare på sajten.

Reco.se ägs av Reco Sverige AB, Västmannagatan 41, 113 25 STOCKHOLM, 556733-0971